Pit-11 poradnik

Jak wypełnić i do kiedy rozliczyć PIT-11

Każdy pracodawca powinien wystawić PIT-11 swoim pracownikom. Natomiast wszyscy pracownicy i osoby samozatrudnione muszą rozliczyć PIT-11, ale niestety  każdy wie, jak to zrobić. W tym poradniku wyjaśnimy, co to jest PIT-11, kiedy należy go złożyć, i jak go poprawnie rozliczyć.

pit-11

Co to jest PIT-11?

PIT-11 to dokument, który otrzymujemy od naszego pracodawcy lub zleceniodawcy. Ten formularz zawiera informacje o naszych dochodach, jak również o potrąconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Kiedy pracodawca musi dostarczyć Ci  PIT-11?

PIT-11 otrzymasz do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Czyli na przykład PIT-11 za rok 2023 musi złożyć do końca lutego 2024 roku.

Jak rozliczyć PIT-11?

Aby rozliczyć PIT-11, musimy przepisać dane z tego formularza do naszego zeznania podatkowego, które jest PIT-36 lub PIT-37. Przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody, zaliczki, oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z PIT-11 przenosimy do odpowiednich rubryk w PIT-36 lub PIT-37.

Co zrobić, gdy nie otrzymałem PIT-11?

Jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11 od naszego pracodawcy, powinniśmy najpierw się o niego upomnieć. Jeżeli to nie pomoże, możemy powiadomić urząd skarbowy o tym, że pracodawca nie wywiązał się ze swojego obowiązku. Brak PIT-11 nie zwalnia nas jednak z obowiązku rozliczenia PIT-36 lub PIT-37.

Co jeśli dane w PIT-11 są nieprawidłowe?

Jeżeli dane w PIT-11 są nieprawidłowe, powinniśmy w rocznym zeznaniu podatkowym uwzględnić rzeczywiste kwoty przychodów i kosztów. Nie jesteśmy związani informacją PIT-11, jeżeli ta informacja nie jest zgodna z faktami zaistniałymi w rozliczanym roku podatkowym.

Co jeśli otrzymałem PIT-11 po złożeniu zeznania?

Jeżeli otrzymaliśmy PIT-11 po złożeniu zeznania i jest on zgodny z podanymi przez nas informacjami, nie musimy nic robić. Jeżeli jednak pomyliliśmy się w zeznaniu, musimy złożyć korektę PIT.

Podsumowanie

PIT-11 to ważny dokument, który musimy rozliczyć każdego roku. Jeżeli mamy jakiekolwiek problemy z jego zrozumieniem lub rozliczeniem, powinniśmy skonsultować się z biurem rachunkowym lub skontaktować z urzędem skarbowym. Pamiętajmy, że jest to nasz obowiązek jako podatników, aby prawidłowo rozliczyć nasze dochody i zapłacić należny podatek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *